Nyelvi esszék

A nyelv és a művészet kapcsolata; megcsillan-e a szavak mélyén a kreativitás?

Azt, hogy a költészeten keresztül gyakran rácsodálkoztam arra, hogy milyen szép a magyar nyelv, többször is említettem már; alkotótársaim műveinek olvasása közben is megfigyeltem jó néhányszor ezt a tényt, és akkor is, amikor én, magam ragadtam tollat.

Szótáríróként pedig felismertem, hogy – bár a szavak elengedhetetlenül fontosak – az ember a lényeg, aki a gondolatain keresztül alkotja a világot, illetve maga a kreatív gondolat… a lélek… Képesnek kell lennünk látni, érezni azt is, ami a szavak mögött rejlik; ezzel együtt válik teljessé a megértés.

Akkoriban, amikor elkezdtem dolgozni a Szó-kincseink könnyedén című szótársorozatomon, azt volt a célom, hogy egyszerű, könnyen érthető meghatározásokat alkossak, amelyek megállják a helyüket az alkalmazás terén, és megcsillan bennük nyelvünk szépsége is. Felkutattam az eredeteket is, mert tapasztalataim szerint a szavak kialakulásának ismerete világítja meg igazán az értelmet. Érdekes volt számomra az, hogy minden egyes betű, minden egyes hang kifejez valamit, és a belőlük kialakult szócsírák is, amik viszont szinte sohasem tévednek; akár egy szó elején találok rájuk, akár a közepén, ugyanazt a jelentést hordozzák, tükrözik.

Mindez arra késztetett, hogy megírjam az Igazgyöngyeim a szavak mélyén rejlenek… című nyelvi esszé kötetemet; szerettem volna némi bepillantást nyújtani a kulisszák mögé, illetve bemutatni kutatásaim általam legszebbnek tartott mozzanatait, és azt hiszem, ennek a kötetnek az alkotása közben ismertem fel a tényt, miszerint a nyelv is valóságos művészeti alkotás; a kreativitáson keresztül jött létre és a célja a megértés teremtése. Ha úgy tekintünk a művészetre, mint a bennünk rejlő, magasabb röptű szellemi alkotás és teremtő erő megnyilatkozása, és ennek fényében nézünk a szavak mélyére, akkor bizony megcsillannak, megmutatkoznak az értékes adatok, amiket „igazgyöngyöknek” nevezek.

A szó igazi értelmében vett művészeti alkotás magával ragadja, mozgásba hozza a lelkiállapotot, a képzelőerőt és gyönyörködtető érzést okoz; kellemes benyomást tesz ránk, miközben megtapasztaljuk, hogy a részei összhangban, harmóniában vannak egymással, akár szomorú, akár derűs érzéseket közvetít. Emellett mondanivalója, üzenete van. Számomra már kétségtelen, hogy mindez arra is igaz, amit kutatómunkám során a szavak mélyén találtam. Gyakran előfordult velem, hogy egyik-másik titkainak a megfejtése további teremtésre ihletett, azaz vers született az élmény hatására, vagy akár egy teljes regény…

Az igazi megértés az élet bármely területén csodákra képes, szárnyakat ad, és mi más lehetne a cél, mint az, hogy felfelé emeljük önmagunkat, a társainkat, a kultúrát és ezzel együtt talán az egész világot. Ami engem illet, a célom az, hogy segítsem a kultúra, a művészet virágzását, színvonalának emelését; egyre nagyobb megértést teremteni az esztétikán keresztül.

© Zágonyi Mónika

Az Igazgyöngyeim a szavak mélyén rejlenek… című nyelvi esszé kötet elérhető itt:

Papír alapú:
https://undergroundbolt.hu/termek/igazgyongyeim-a-szavak-melyen-rejlenek-2/

E-könyv:
https://undergroundbolt.hu/termek/igazgyongyeim-a-szavak-melyen-rejlenek-ekonyv/