Zágonyi Mónika: Üvegburok

Vonzott a varázslatos kékség… Lehetetlen volt ellenállni a kísértésnek; úgy éreztem magam, mint az elektron az atommag aprócska világában, amikor körültáncolja az őt fogságban tartó lényeget, amiben az anyagi világ csírája rejlik. Különös volt ez, hiszen a ragaszkodásom nemrégiben még egy másik bolygó vöröslő világához láncolt.

Tovább