Szótörténet

Szótörténeti érdekességek – Apró érdekesség, szépség a múltból

Régen a KEGY szó fő jelentése a következő volt:

A nő érzelmi állapota, hangulata akkor, amikor a nő egész testtartásán, taglejtésén, arcvonásán és beszédén szelíd, finom, nemes, szeretetet igénylő gyengédség vonul végig; a szíveket lágyító, vonzó lélek része.

A kegy a ke szócsírából (gyökből) alakult ki, amelynek jelentése hajlandóság, vonzalom, kellemes érzés.

A k betű önmagában véve hajlást, görbülést fejez ki, az e hang pedig jelen esetben élénkséget, közelséget.

A gy betű általában hasonlítást fejez ki; a kegy szó esetében a fő szerepe a lágyítás.

A kegy szó a legalapvetőbb jelentését tekintve valójában a lelkiállapot leggyengédebb hatására utal.

A „kegyed” pedig, mint megszólítás kedves, tiszteletteljes vonzalmat fejezett ki.

Zágonyi Mónika

Zágonyi Mónika Szó-kincseink könnyedén című szótársorozata, illetve az Igazgyöngyeim a szavak mélyén rejlenek… című szótörténeti esszé kötete alapján.