Szótörténet

Szótörténeti érdekességek – Híd

HÍD

A híd szó a hí szócsíra (gyök) származéka, amelynek jelentése a következő: bizonyos határok közé szorult üres hely, puszta tér, nyílás, valaminek a nem léte.

A h betűben önmagában véve (többek között) benne rejlik a hiány fogalma, illetve olyan szavakban is előfordul, amik magasodó irányt is jeleznek (például ház, hegy).

Az í betű hajlást, mozdulva hajlást fejez ki (például az ív szavunk esetében is).

A d betű kiteljesedésre, nagyobbodásra utal.

Zágonyi Mónika

Zágonyi Mónika Szó-kincseink könnyedén című szótársorozata, illetve az Igazgyöngyeim a szavak mélyén rejlenek… című szótörténeti esszé kötete alapján.