Szótörténet

Szótörténeti érdekességek – Tűz

TŰZ

A t betű általában véve távolítást, távolodást, terjedést fejez ki, illetve alulról fölfelé távolodást, emelkedést, magasságot (például a távol, tár, tol, taszít, támasz, tető szavaink esetében is).

Az ű hang előre haladó, tiszta mozgásra, távolodó irányra utal (például az űz és a fűz szavakban is).

A z betű pedig a természetben előforduló, jellegzetes hangok egyikére utal.

Zágonyi Mónika

Zágonyi Mónika Szó-kincseink könnyedén című szótársorozata, illetve az Igazgyöngyeim a szavak mélyén rejlenek… című szótörténeti esszé kötete alapján.