Szép versek

Vörös Judit: Júniusi reggel

Vörös Judit: Júniusi reggel

Hársvirág illatát
leheli a hajnal,
zsendülő, zöld fűszál
gyöngyharmatot perget,
távolban rigófütty
száll a pillanattal,
s dalos áhítattal
töri meg a csendet.

Lassacskán fény dereng
át a horizonton,
szürke árnyak tűnnek
lassú imbolygással,
színek váltják egymást
ébredő égbolton,
s érkezik a reggel
arany ragyogással.