Nyelvi esszék

A mozdulatban él a perc; az idő a szavakon keresztül

Olykor azt mondjuk, rohan és van, amikor mintha lassan telne. Néhányan talán átéltünk olyan pillanatokat is, amikor úgy tűnt, mintha megállt volna. Azt hiszem, mindannyiunk életében meghatározó jelenség az idő, egy azonban biztos vele kapcsolatban, mégpedig az, hogy magának az idő szónak a kialakulása amilyen egyszerű, olyannyira érdekes.

Az időnek meglehetősen sok köze van a mozgáshoz, így aztán nem véletlen, hogy a mértékei az egyforma közökben ismétlődő jelenségek, mint például a Föld tengely körüli forgása, illetve ennek tartama, sokszorosa, továbbá a Napnak a Föld körüli mozgása. Ha elfoglalom magam valamivel, azaz van mozgás, hamar eltelik, ha viszont passzív vagyok, szinte lomhán cammog.

Az idő szó első betűje az i… egy apró szócsíra, amiből maga a szó kialakult, és mozgást, járást, haladást fejez ki (megjelenik még jó néhány mozgást kifejező szavunkban, például a következőkben: illan, indul, igyekszik, stb.). A d mindössze segédhang a jobb, könnyebb kiejtés érdekében, az pedig főnévképző, ami magát a cselekvést, történést jelöli. Ennek tudatában sokkal egyszerűbb ránézni arra, hogy az idő valójában az események tényleges egymásutánjának a folyamata; benne rejlik a mozgás fogalma. Egy egyenes vonalként lehet elképzelni, amelyen minden egyes pont előtt van egy előző pont, és utána pedig egy újabb. Három formátuma a jelen, a múlt és a jövő.

A jövő valamennyiünk előtt ott áll… legyen sikeres, eredményes, boldog!

© Zágonyi Mónika

Az Igazgyöngyeim a szavak mélyén rejlenek… című könyv elérhető itt:

Papír alapú:
https://undergroundbolt.hu/termek/igazgyongyeim-a-szavak-melyen-rejlenek-2/

E-könyv:
https://undergroundbolt.hu/termek/igazgyongyeim-a-szavak-melyen-rejlenek-ekonyv/